Metallförpackningar

Pallvändare som löser tryck på metall, plåt och aluminium.

Pallvändare och pallbytare för snabbare och säkrare produkt

Att trycka på material som metall, plåt och aluminium kräver pallvändare som kan hantera stora tyngder och volymer samtidigt som det är absolut avgörande för resultatet att plåtarken läggs i raka och precisa högar. Albo System har utvecklat pallvändare som kan hantera alla utmaningar för tryck på metall och ser till att arken vänds, skakas, luftas och blir perfekt förberedda. Dessutom kan ark som inte ser bra ut eller är skadade plockas bort från pallen helt utan manuell hantering.

Pallvändare för ett produktionsflöde med alla rätt

Att få ett produktionsflöde med tempo och effektivitet är alltid en del i lönsam tillverkning, men det handlar också om en så hög procentsats som möjligt av korrekt slutresultat. Så få fel som möjligt genom hela kedjan gör att så mycket som möjligt av allt material används. Vid tryck på metallark blir det snabbt dyra kostnader om misspass eller andra misstag gör att slutprodukten inte kan användas och inte heller säljas. Genom att investera i pallvändare som håller hög kvalitet och som kan hantera stora volymer och tyngder skapar du de bästa förutsättningarna för en produktion som alltid levererar.  

Gör en långsiktig investering i pallvändare 

Kvalitet, innovation och lösningar som kan anpassas efter din verksamhet
Ett gott råd från oss på Albo System är att investera långsiktigt när du förändrar, justerar och förbättrar produktionslinjer. Det kan vara utmanande att både lösa behov som verksamheten har idag, och försöka täcka behov som kan uppstå i framtiden, men med skräddarsydda lösningar som ger kapacitet till utbyggnad och flexibilitet kommer du längre än vad du tror. Hos oss finns både standardmodeller samtidigt som du kan få specialbyggda lösningar – oavsett vilka behov din produktion har hjälper vi till.
 

Vill du veta mer om hur världsunik innovation kan stärka ditt produktionsflöde? 

Med över trettio års arbete med utveckling av produktionsflöden och konstruktion av pallvändare har Albo System idag en ledande position på marknaden. 

Kontakta oss direkt på:
+46 300-56 62 60