Livsmedelsindustri

Pallbytare och pallvändare för livsmedelsindustrins alla produktionskrav.

Pallvändare för snabb och livsmedelsteknisk korrekt hantering

När det handlar om hantering och tillverkning av livsmedel är hygien en av de viktigaste faktorerna för ett bra resultat. Albo System hjälper dig att enkelt kunna byta pallar mot hygienpallar under din produktion. Integrerat i produktionen med hjälp av robust maskinkraft kan du lasta av, lasta på, tippa, luta och se till att alla byten flyter smidigt och effektivt. I pallvändare och pallbytare från Albo System hittar du bara oljor och material som är godkända för livsmedelsproduktion. Dessutom får du maskiner som är lätta att rengöra, vilket underlätta produktionen ytterligare och gör att du kan skapa en ren och pålitlig tillverkningsmiljö.

Pallbytare och pallvändare för din distribution av livsmedel

I en livsmedelsproduktion är packning av produkter och logistik en stor del av produktionen. Att kunna packa säkert och frakta varor tryggt, utan att innehållet påverkas betyder en hög andel av varor som kommer fram till återförsäljare och i sista steget fram till konsumenten. Även små fel och små förändringar i till exempel förpackningar gör att varan inte kan lastas på bilar och i förlängningen inte säljas. Vi vet vad små detaljer betyder och har stor erfarenhet av att ta fram anpassade lösningar som kan åtgärda problem med förskjutning på pallar eller last som rubbats och skapar ojämnvikt utan att produkternas innehåll påverkas eller skadas. Det gör att du kan se till att varje del i distributionskedjan garanterar en rätt lastning och packning för vidare transport.

Med hjälp och stöd från början blir lösningen helt anpassad efter din produktion

Funderar du på pallbytare eller pallvändare eller behöver du goda råd och tankar gällande ditt produktionsflöde? Läs mer här om oss på Albo System. Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss direkt. Med ett förutsättningslöst möte och en öppen diskussion om möjligheter och förutsättningar, hjälper vi dig att starta upp tankar på kring behov, önskemål och effektresultat.
Välj långsiktighet vid pallbytare

Ett gott råd från oss på Albo System är att investera långsiktigt när du förändrar, justerar och förbättrar produktionslinjer. Hos finns CE-märkta maskiner och konstruktioner med långa livscykler. Det tjänar du på. 

Kontakta oss direkt på:
+46 300-56 62 60