Tryck & förpackningar

Pallvändare och pallbytare som skapar precision, flöde och säkrare produktion.

Tryck säkrare och minska manuella moment med Albo System

Oavsett vilken typ av pallvändare du behöver – kan du få en lösning av Albo System. Vi utgår från din verksamhet och ser till att matcha och förstärka din tryckproduktion med hjälp av pallvändare och pallbytare som sömlöst integreras i produktionskedjan. Det betyder att du kan få helt skräddarsydda lösningar, med befintliga modeller ur sortimentet eller anpassade maskiner. Hos oss hittar du en partner med över trettio års erfarenhet att utveckla innovativ teknik och har arbetat med produktionslösningar till allt ifrån sedeltillverkning till metallförpackningar.

Integrera pallvändare i tryckproduktionen

Välj pallvändare och pallbytare som kan anpassas i din verksamhet och stödjer din produktion i varje enskilt moment. Albo System arbetar med företag över hela världen i en rad olika branscher för att säkra produktioner och göra flöde enklare, smidigare och tryggare. När det handlar om papper och tryckkonst ställs stora krav på exakthet men också förmåga att kunna hantera olika pappersmaterial rätt. Hos oss hittar du pallvändare som kan inte bara kan hantera en rad olika papperstyper, pappersvikter och pappersformat utan även tryck på, kartong, wellpapp, sedelpapper, IML, metall och andra material. Maskiner och lösningar från oss kan också hantera en rad olika pallvikter och arkstorlekar.

Funktioner som ger resultat

När det handlar om tryck är både precision och hastighet parametrar som inte bara levererar en perfekt slutfinish och ett resultat som gör dina kunder nöjda. Du behöver också funktioner som stärker och säkrar ditt produktionsflöde. Att få misspass eller papper som fastnar på fel ställe betyder omtryck, slöseri med pappersresurser och dyrbar tid som går förlorad. Hos oss kan du välja helautomatiska eller semiautomatiska maskiner med smidig övervakning som gör att du kan effektivisera arbetskraften under hela produktionen. Kontakta oss, så får du veta mer.
 
Tillsammans med Albo System får du maskiner med funktioner som:
  • Vänder staplar upp och ned.
  • Luftar, skakar och jämnar staplar.
  • Tar bort damm och sprutpulver mellan ark.
  • Torkar tryckfärg.
  • Tar bort statisk elektricitet på arken.
  • Byter pall.
  • Centrerar ark på pall.
  • Möjliggör att plocka ut ark mitt i stapeln.

Teknik för arbetsmiljö och smartare tillverkning

Innovativ teknik, hydraulik, engagemang och möjligheten att förbättra och utveckla har alltid varit viktiga delar av Albo System. Sedan 1989 har vi utvecklat automatiska och semiautomatiska pallvändare och pallbytare till företag. Målet är inte bara ett bättre produktionsflöde som kan utnyttja resurser optimal utan även skapa tryggare och säkrare arbetsmiljöer. Tunga lyft och manuell hantering kan minimeras – vilket också gör att risken för potentiellt farliga situationer för arbetsskador minskar. Skapa en tryggare produktion tillsammans med oss.

Minska manuell hantering tillsammans med Albo System

Albo System hjälper dig att hitta en bättre väg till smartare produktion. Visste du att med hjälp av pallvändare och pallbytare från oss kan manuell hantering av ark och papper minska med 95 procent?

Kontakta oss direkt på:
+46 300-56 62 60